Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obrazek

Mateřská škola v Újezdě byla zřízena již v roce 1965 v traktu "C" základní školy a nahradila tak v těchto prostorách zrušený dětský domov. Provoz byl zahájen s 28 dětmi, dvěma pedagogickými pracovnicemi a jednou školnicí.

Postupně dětí přibývalo a mateřská škola již jednou třídou nestačila pokrýt požadavky rodičů o přijetí dětí. Proto byla v roce 1967 otevřena  třída druhá a kapacita byla navýšena na padesát dětí.

Pro vyučování ale nestačily jen prostory školky, bylo potřeba zřídit i zahradu pro pobyt dětí venku - na školním pozemku byly proto za spolupráce rodičů nainstalovány houpačky, průlezky, skluzavka, kolotoč, zřízeno pískoviště a v roce 1970 byl také předán do užívání zahradní domek určený k ukládání venkovních hraček.

V roce 1988 se mateřská škola přestěhovala do nové dvoupodlažní budovy, svým vnitřním členěním a vybavením přímo určené pro předškolní výchovu.

Od roku 1965 fungovala mateřská škola samostatně až do roku 2001,  kdy se stala v rámci  "právního subjektu" součástí základní školy.

 

 

           http://bestpage.sk/gif/deti/gif-bestpage-sk-472.gif   http://bestpage.sk/gif/deti/gif-bestpage-sk-499.gif      http://bestpage.sk/gif/deti/gif-bestpage-sk-297.gif

 

  

Naše představa ideálně fungující mateřské školy

je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez stresů,

kde budou děti veselé, radující se, hrající si,

mající zájem o dění ve školce, těšící se do ní, kamarádské.

 

S ohledem na individualitu každého dítěte

 • chceme navodit pozitivní přístup k životu
 • chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoli pro bezchybný výtvor
 • chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech
 • chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
 • chceme podporovat tělesnou pohodu
 • chceme se s nimi radovat ze života
 • chceme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí
 • chceme rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • chceme zapojovat rodiče do dění v MŠ a upevnit tak v dětech pocit kontinuity ve výchově

 

 

http://superbuda.blox.pl/resource/tanczace_dzieci.jpg

 

Jaké je poslání mateřské školy a co by dětem měla nabízet?

 

Dnešní nároky na dítě jsou bohužel tak vysoké, že leckdy rodina nedokáže dítě sama připravit na jejich zvládání.

Mateřská škola je počátkem celoživotního vzdělávání a děti zde získávají podněty pro rozvoj vrozených předpokladů. Navíc každé dítě je sice individualita, ale zde vyrůstá mezi ostatními a ty jedinečnosti se ve skupině porovnávají, konfrontují a doplňují - to uvádí dítě do širšího společenství, pomáhá jeho začlenění do sociálních vztahů - dítě ve školce poznává jiné lidi i samo sebe, a to patří k podmínkám správného rozvoje osobnosti.

V mateřské škole by dítě mělo najít přirozené prostředí pro to, aby se mu dobře dařilo a mohlo se rozvíjet ke spokojenosti všech i sebe samého.

Všechny tyto a další poznatky využíváme i v naší mateřské škole, pracujeme s nimi a snažíme se dětem zajistit příjemné dny u nás strávené.

 

 

http://bestpage.cz/gif/G100256.gif

 

  

 Kromě výchovných činností daných Školním rámcovým programem nabízíme tyto aktivity:

      

 • logopedická prevence

 • pečení perníčků s rodiči

 • divadelní představení pořádané přímo v mateřské škole

 • besídka k Svátku maminek

 • pracovní a výtvarné dílny , vycházku s rodiči

 • prožitkové odpoledne s rodiči na dané téma

 • opékání na zahradě

 • rozloučení s předškoláky

 • maškarní karneval

 • dětský bazárek

 • adventní jarmárek

 

http://bestpage.cz/oddelovace/19HB8TDD22221.gif