Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STRAVNÉ

 

 Platba stravného je vždy 1. a 2. den v měsíci,

nebo 13. a 14. den v měsíci u paní Vyvlečkové

v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Platba převodem na účet do 10. dne v měsíci

na číslo : 115-636220287/0100.

 

 

http://bestpage.cz/gif/G170124.gif                                                http://bestpage.cz/gif/G170133.gif

 

Věková kategorie  3 - 6 let

Celodenní - 39,- Kč     : přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč

Polodenní - 30,- Kč   : přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč

 

 

Věková kategorie 7 - 10 let

Celodenní -  41,- Kč    : přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,- Kč

Polodenní - 32,- Kč        : přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÉ

V souladu s § 123, odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novely ze dne 9. února 2006 se výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje takto:

 

a/ děti, které navštěvují mateřskou školu                     250,-Kč

b/ děti předškolní a děti s odkladem školné neplatí                                                                                                         

  Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Úplata za daný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce.

 

 

Další informace jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, kterou vydal ředitel Základní školy a Mateřské školy Újezd, okres Zlín,p.o., s platností od 3.9. 2007.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍSPĚVEK RODIČŮ

 Začátkem školního roku se jednorázově vybírá "rodičovský příspěvek"-

 v letošním roce   500,- Kč  na každé dítě .

Tyto vybrané prostředky jsou určeny na mimoškolní aktivity a akce pro děti, jako jsou divadla, koncerty, mikulášská nadílka apod.

Na první třídní schůzce rodičů v měsíci září  je odhlasován předběžný rozpočet na tyto akce

a výše příspěvku.

Tyto prostředky neslouží k nákupu pomůcek, ani nefinancují provoz školy.