Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

.

PROJEKT "VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ"

 

 Cíl projektu: 

 

- vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

- vytvořit elementární povědomí o technickém prostředí, vývoji a strojích vynalezených k poznávání a dobývání vesmíru

 

 

Očekávané výstupy:

 

- mít základní poznatky o vesmíru, Slunci, měsíci, Zemi a ostatních planetách

- rozšiřovat slovní zásobu

- poznávat technické prostředí a jeho vývoj

- poznávat geometrické tvary, rozlišovat velikosti

- počítat, rozlišovat barvy, materiály

- rozvíjet fantazii a tvořivost

- projevovat zájem o knihy, encyklopedie

- používat různé výtvarné techniky, spolupracovat

 

Časový rozsah:  2 - 3 týdny

 

Věková skupina:  3 - 5 let a 5 - 7 let

 

 

Spolupráce s rodinou: 

 

- nošení encyklopedií a obrázků o vesmíru z domova

- sbírání odpadového materiálu na tvoření ( papírové ruličky různých velikostí, kartony, PET láhve, kelímky od jogurtů k vytvoření raketoplánu )

- výroba kostýmu na "Vesmírný dětský den"

 

Úkoly:

- seznámit děti s pojmy vesmír, mléčná dráha, sluneční soustava, Slunce, měsíc, Země, planety, kometa, černá díra, hvězdy, meteorit, kosmonaut, raketoplán..

- uvědomit si, že planety a hvězdy mají kulatý tvar, jsou různě velké, různého složení a každá je jinak vzdálená od Slunce

- rozvíjet fantazii a tvořivost při úvahách o možné existenci mimozemské civilizace

- pracovat s encyklopediemi, časopisy - ověřit si rozmanitost vesmíru

- komunikovat otevřeně, rozšiřovat si slovní zásobu

- manipulovat s předměty, spolupracovat

- poznávat vlastnosti kamene, půdy, vody, písku

- zhotovit výrobky z různých materiálů různými technikami                        ( planety, Slunce, měsíc, raketoplán, ufo, mimozemšťan...)

- naučit se básničky a písničky o Zemi, Slunci, měsíci..

- kreslit a malovat podle vlastní fantazie na dané téma

- seznámit se s pohádkami z knihy "Pohádky z vesmíru"

- seznamování s číslicemi, rozlišování geometrických tvarů

- pohybové hry, cvičení s míči, dodržování pravidel

- vytvořit pohodu a prožitek z her

 

 

Závěr: 

 

Projekt vyvrcholí prožitkovým odpolednem rodičů s dětmi. Děti se s rodiči dostaví převlečeni do "vesmírných kostýmů". Budou putovat vesmírem od jedné planety ke druhé a plnit různé úkoly. Po splnění úkolů dostane každé dítě sladkou odměnu a diplom. Den se zakončí společným opékáním u ohýnku.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PROJEKT

,,STŘEDOVĚKÝ DEN´´

 

Ve středověku si páni stavili hrady na vysokých kopcích. V nich bydleli rytíři, šlechtici, král s královnou, sloužící… Uvnitř hradu byly komnaty, zbrojnice na zbraně a konírna pro koně.

Charakteristika: Soubor her a činností zaměřených na historii, vytvoření přátelského prostředí, sportovní a soutěžní klání v duchu fair – play.

Očekávané výstupy:

                                      -      zvládat sebeobsluhu

-          vnímat pomocí smyslů

-          prožívat radost

-          řešit problémy, úkoly

-          navazovat a udržovat přátelství

 

Časový rozsah: 2 – 4 týdny

 

Věková skupina: 3 – 5 let a 5 – 7 let

 

Spolupráce s rodinou:

                                   -      výroba dobového kostýmu – oděvu (rytíř, princezna, král, …)

-          sbírat umělá vajíčka z Kinder

Úkoly:                         

                                      -      seznámit děti se středověkem, rytířem

-          jaký byl rytíř, pro koho pracoval (sloužil)

-          naučit se rytířskou přísahu, rozpočítadlo, píseň

-          Rytířská přísaha:

Kdo je rytíř, nemá strach,

ani ve dne, ani v tmách.

Nechová se zbaběle,

chrání svoje přátele.

Rytíř v nouzi pomáhá,

tak zní moje přísaha.

-          Rytířské rozpočítadlo:

Jeden rytíř, dva rytíři,

Každý někam jinam míří.

První rytíř jede k městu,

Druhý zatím hledá cestu.

A to páže, které maže,

Pojede s ní pro menáže.

Ten, ten, ten,

Půjde pěšky za vozem.

-          Kdo žil na hradě (četba pohádek, pověstí, básně o princezně,…), omalovánky hradů – počítání, porovnávání

-          Středověká řemesla ( hrnčíř, pekař, krejčí,…)

 

Výtvarné zpracování činnosti:  výroba

-           erbů (třídní, rodinný)

-          mečů

-          šperků

-          měšců na odměny, mincí

-          hradů (z kartonů, písku)

-          štítů

-          koní

-          rytířů z pet lahví

-          korunek

-          vějířů

 

 

Hry:                               -      házení a střílení šiškami – míčky do drakovy tlamy

-           hledání pokladu – zlatého vajíčka ,, Na zlatokopy´´

-          Skládání puzzle  hradu

-          psaní brkem

-          hod oštěpem na kruhový cíl

-          kuželky

-          výroba věnců – hod na tyč (meč)

-          PH ,, Princezna řekla´´ (jako ,, Kuba řekl´´)

-          PH ,, Rytířské závody´´ (překážková dráha)

 

Závěr:                           -      středověké diplomy pro děti

 

-          ples pro všechny princezny, rytíře, krále,…

-          velká středověká hostina

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     

Projekt       

 „Indiáni“

 

Charakteristika a cíle projektu:

Hlavním cílem je poznávání života různých národů lišících se nejen vzhledem, barvou pleti, ale i způsobem života, poznávání zvyků a krajiny, ve které žijí nebo žili.

Důležitým cílem je také rozvíjení dětské fantazie, pracovních dovedností a prohlubování tělesné zdatnosti.

 

Očekávané výstupy:

·       Hudební dovednosti / zpěv, tanec/

·       Spolupráce ve skupině

·       Rozlišování a pojmenování barev a jejich odstínů

·       Prožívání radosti z indiánských her

·       Znalosti o indiánech, o přírodě

·       Vyjadřování fantazie a představivosti různými prostředky a způsoby

Časový rozsah: 2-4 týdny

Věková skupina: 3-5 let a 5-7 let

Činnosti:

·       Předčítání / pohádka, povídka, encyklopedie/ o indiánech + rozhovory

·       Vymýšlení indiánských jmen / např. Bílá holubice, Jasná hvězda, apod.

·       Vymýšlení názvu indiánského kmene

·       Seznámení s indiánskými slovy

·       Indiánská píseň: Indiáni, ti se mají,

                              Celý den si jenom hrají.

                              (: skáčou hopsa, hejsa,

                               Chytají se do lasa:)

·       Indiánské básně: My jsme holky indiánské,

                               A chceme být pořád krásné.

                               Hezké šperky nosíme,

                               Indiánům se líbíme.

 

Já mám šípy, já mám luk,

Jako každý správný kluk.

O prázdninách lovím v lese,

Schovejte se, schovejte se za křovím,

Než vás všechny ulovím.

·       Šamanovo zaříkávání: Svolávám všechny mocné síly,

                                        Svolávám  všechny vodní víry.

                                        Vykouzlím rukou tmavé nebe,

                                        Vykouzlí hvězdu, která zebe.

                                        Zažehnu oheň, který pálí,

                                        Zažehnu slunce v modré dáli.

·       Hlavní obživa indiánů – bizoni / jejich kůži využívali na oblečení, stavbu stanů/

·       Indiánské hry:

o   Hod do kruhu  barevnými kameny

o   Jízda na koních /běh s vyrobenou hlavou koně/

o   Hod oštěpem na cíl

o   Chytání rybiček

·       Výtvarné činnosti:

o   Výroba čelenky

o   Výroba indiánského obleku

o   Zdobení  týpí

o   Malování na obličej

o   Výroba „lapačů snů“…..

 

 

------------------------------------------------------------------

 

TÝDENNÍ PROJEKT – MOJE HRAČKA

 

 

Hračky mají rády děti,

letadélka s nimi letí.

Panenky se houpají,                                            

holčičky jim zpívají.                                        286.gif

Na zvoneček zazvoníme,                                               

hračky pěkně uklidíme!

 

 

 

CÍL PROJEKTU

 

Projekt  Moje hračka je zaměřen na rozvoj výtvarných dovedností, fantazie. Dále na splnění jednoduchých úkolů, které budou děti plnit podle zadání učitelky. Děti se budou učit volit správný postup při práci s výtvarnými pomůckami, umět dokončovat svoji práci. Cvičit  vymýšlení nápadů při hrách.

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 

 • procvičování plynulého slovního projevu
 • vyjadřování pocitů neverbálním způsobem pomocí gest a pohybů
 • seznámení s technikou  rudka, pastel
 • přiřazování hračky, která k danému obrázku patří
 • vystříhání obrázků hraček, obtiskování nabarvené ruky na papír
 • seznámení s pohádkou O panence, která tence plakala + dramatizace dětí s maňásky
 • zapamatovat si slyšený text a hrát postavu, kterou si dítě vybralo
 • třídění předmětů podle daných kritérií
 • spolupracovat ve skupině, respektovat druhé, dokázat poradit kamarádovi.

--------------------------------------------------

 

 

                        PROJEKT

„ PUTOVÁNÍ PRAVĚKEM“

 

 

-  je zaměřen na získávání poznatků o vývoji lidstva a civilizace, o závislosti člověka na přírodě, o uvědomění, jak rozdílný život žijeme v dnešním světě.

 

Pro tento projekt jsme se rozhodli z důvodu neutuchajícího zájmu dětí o pravěká zvířata, zjistili jsme taky, že některé děti mají střípky vědomostí o této vývojové etapě a hodláme jim je interaktivní formou rozšířit.

Projekt bude probíhat intenzivně dva týdny v mateřské škole  ve spolupráci s rodiči a bude završen prožitkovou hrou s rodiči na zahradě mateřské školy, spočívající v plnění různých tématických úkolů.

 

 

Cílem projektu je seznámit děti se skutečností, že svět v minulosti vypadal naprosto odlišně od dnešního, že se stále mění , vyvíjí  a  modernizuje.

Dále chceme, aby se děti alespoň minimálně  orientovaly v časovém horizontu pravěku, dokázaly ho charakterizovat  – znaky lidí, jejich život, obživu, umění, živočichy, rostliny.

 

Děti by si  měly uvědomit, jaké výhody skýtá dnešní moderní technologie a jak konkrétně se dotýká jich samotných.

 

Očekávané výstupy:

 • Uvědomit si obtížnost života v minulosti
 • Vědět jak velkou důležitost v životě hraje zručnost
 • Umět vyvinout úsilí, soustředit se na činnost, dokončit úkol
 • Postupovat podle instrukcí a pokynů
 • Umět si představit život bez dnešních moderních vymožeností
 • Umět se ponořit do hry a užívat si to
 • Umět ocenit pomoc ostatních
 • Výtvarné zpracování námětu různými technikami – rozvoj fantazie
 • Umět zvládat zadaný úkol – posilování sebevědomí
 • Zapojení členů rodiny do hry – posilování citových vazeb, sounáležitosti a důvěry
 • Umět zpracovat zážitky v pozitivní pocity

 

Velkým přínosem tohoto projektu je zapojení rodičů  do dění v mateřské škole jak  předáváním  shodných informací dětem,  tak aktivní účastí při prožitkové hře, což vede u dětí k posilování důvěry ke všem dospělým, kteří se podílejí na jejich výchově.